ساختمان لوکس

معرفی سازندگان ، معماران ، طراحان ، صنایع لوکس

تماس با ما 22449253

فرمانیه اندرزگو

شنبه - پنجشنبه 9 صبح - 6 عصر

بالا
m

معماری،آیکون،طراحی،فاصله گذاری اجتماعی،کرونا،سبک زندگی،پاندمی،پساکرونابرچسب

  شرکت بین المللی راه یابی Applied یک جعبه ابزار COVID-19 Design برای فاصله گیری و یافتن راههای اجتماعی منتشر کرده است. این کیت شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها ، آیکون ها و الگوها در مورد نحوه طراحی سیستم برای