ساختمان لوکس

معرفی سازندگان ، معماران ، طراحان ، صنایع لوکس

تماس با ما 22449253

فرمانیه اندرزگو

شنبه - پنجشنبه 9 صبح - 6 عصر

بالا
m

طراحی،معماری،مدرسه،کرونا،پساکرونابرچسب

Valentino Gareri یک ساختمان آموزشی پایدار و مدولار برای دوره جدید پس از COVID-19 پیشنهاد کرده است. این پروژه با عنوان مدرسه درخت خانه ، با فضاهای داخلی و خارجی متصل ارتباط با طبیعت را تقویت می کند با باز شدن

Skidmore ، Owings و Merrill در زمینه طراحی جهانی ، یک کلاس پاپ آپ مدولار در پاسخ به COVID-19 ایجاد کرده اند. مدرسه / خانه نامیده می شود ، از نام سنتی تک اتاق آن الهام گرفته و به چالش