ساختمان لوکس

معرفی سازندگان ، معماران ، طراحان ، صنایع لوکس

تماس با ما 22449253

فرمانیه اندرزگو

شنبه - پنجشنبه 9 صبح - 6 عصر

بالا
m

پلن تبلیغات اینستاگرام

 • سالیانه
 • تومان 19,000,000
  سالیانه
  • 24 پست + استوری
 • شیش ماه
 • تومان 9,500,000
  سه ماه
  • 12 پست + استوری
 • یک نوبت
 • تومان 900,000
  یک نوبت
 • پست + استوری

  پست پس از 48 ساعت از پیج پاک میشود

 • استوری
 • تومان 500,000
  یک نوبت
 • یک نوبت استوری
 • پست
 • تومان 5,00,000
  یک نوبت
 • پست

  پست پس از 48 ساعت از پیج پاک میشود

 • پست پاک نشونده
 • تومان 1,500,000
  یک نوبت
 • پست + استوری

  پست پاک نشونده در لی اوت پیج