هرگونه استفاده از لوگو و نام ساختمان لوکس اسم و رسم مشمول قوانین کپی رایت می باشد .
هرگونه استفاده از لوگو و نام ساختمان لوکس اسم و رسم به گونه ای که در بردارنده مفاهیم مستقیم و غیر مستقیم حمایت های مالی و معنوی و یا تاییدات از موضوع و یا جریانی باشد صرفا با اخد مجوز کتبی و رسمی از مدیریت عامل مجموعه دارد و در غیر این صورت ضمن محفوظ بودن حق پیگیری برای مجموعه ساختمان لوکس اسم و رسم ، تبعات و حواشی ناشی از این مسائل مسئولیتی برای مجموعه ساختمان لوکس اسم و رسم ایجاد نمی کند .
هرگونه سوء استفاده از لوگو و نام ساختمان لوکس اسم و رسم و یا ساختار مشابه از طرح و گرافیک گرفته تا اجرا و خدمات ، قابل پیگیری می باشد .

طراحی سایت ایده وب